Miškų grupės

18 spalio, 2017 Renata Rimkevičienė

Gan dažnas lietuvis nustemba išgirdęs, kad miškai skirstomi į grupes. Juk dažnai atrodo, kad miškas yra tiesiog miškas, ką ten beskirstyti. Na nebent, galėtume išskirti lapuočių miškus ir spygliuočių. Tuo mūsų skirstymas ir baigiasi. Tačiau šiame straipsnyje mes į mišką pažvelgsime šiek tiek kitaip. Jei pavartytume miškininkystės vadovėlius, tai pamatytume, kad miškui priskiriama daugiau kaip 20 funkcijų. Tad specialistai išskiria pagrindines miško funkcijas ir pagal jas nustato tikslinę miško paskirtį. Pagal tą miško paskirtį reguliuojama ir ūkininkavimo veikla.

Reikia pastebėti, kad kiekvienoje šalyje yra savita skirstymo sistema. Lietuvoje miškai suskirstyti į grupes 1945 metais, kada Lietuva buvo prijungta prie Tarybų Sąjungos. Manoma, kad miškų skirstymas ir atsirado Tarybų Sąjungoje, o vėliau ši praktika pradėta taikyti ir kitose šalyse.

Taigi ilgai nepasakojant miškų istorijos, trumpai pristatysime kaip šiuo metu Lietuvoje skirstomi miškai. Miškai skirstomi š 4 grupes: rezervaciniai miškai, specialios paskirties miškai, apsauginiai ir ūkiniai miškai.

1-osios grupės miškuose nevykdomi jokie ūkininkavimo darbai. Miškas auga kaip jam norisi, natūraliai. Šiai kategorijai priskiriami valstybiniai parkai bei biosferos monitoringo teritorijose esantys miškai. Juose daug senų, sudžiūvusių, išvirtusių medžių.

2-osios grupės miškai dar skirstomi smulkiau į ekosistemų apsaugos ir rekreacinius miškus. Ekosistemų apsaugos miškuose daug dėmesio kreipiama į tai, kad būtų atkurtos ir išsaugotos ekosistemos ar atskiri jų komponentai. O rekreaciniuose miškuose visas dėmesys nukreiptas į rekreacinės miško aplinkos formavimą. Šiai kategorijai priskiriami parkai ir kiti miškai, kuriuose galima poilsiauti. Šios grupės miškai užima apie 12 procentų visų miškų ploto.

3-osios grupės miškai- apsauginiai miškai. Juose siekiama formuoti produktyvius medynus, galinčius atlikti dirvožemio, oro, vandens, žmogaus gyvenamosios vietos apsaugos funkcijas.

4-osios grupės miškuose jau formuojami medynai. Iš šių miškų tikimasi gauti medieną. Ši grupė yra bene didžiausia. Jai priklauso visi miškai, kurie nepriskirti kitoms grupėms. Šie miškai yra arba valstybiniai, arba privatūs.

Tad tiek trumpai apie pagrindines miškų grupes. Tačiau bene svarbiausias dalykas, kurį galime daryti, tai puoselėti ir saugoti mūsų miškus.