Miškotvarkos projektas – svarbus miško dokumentas

30 rugpjūčio, 2017 Renata Rimkevičienė

Rūpintis mišku kiekvieno miško savininko pareiga ir atsakomybė. Tačiau rūpintis miško valda svarbu ne kaip pačiam atrodo, o pagal specialistų parengtas rekomendacijas. Miškotvarkos projektas vienas iš svarbiausių dokumentų miško savininkui. Miško savininkas savo valdoje ūkininkauja vadovaudamasis miškotvarkos projektu. Šiame dokumente tiksliai surašyta informacija apie jūsų mišką. Jis padeda matyti realią padėti jūsų miške, taip pat imtis racionalių veiksmų. Pavyzdžiui, neturint miškotvarkos projekto, labai sunku įvertinti savo turimo miško kainą. Miško savininkai savo nuosavybę dažnai linkę pervertinti. Tačiau pasitaiko ir tokių atvejų, kai miško savininkas net nežino kokie lobiai slepiasi jo miško valdoje. Taip pat būsimiems miško savininkams, kurie perka mišką svarbu matyti ką jie planuoja įsigyti.

Miškotvarkos projektas sudarytas iš kelių dalių. Trumpai aptarsime pagrindines dalis.

  • Inventorizacinėje dalyje numatyti medynų aprašymai, planai.
  • Miškotvarkos projekte galima rasti informaciją apie projektuojamus kirtimus, bei apie kirtimo normas.
  • Miško atkūrimo darbai. Gana smulkiai ir kruopščiai aprašyta kiek sodinukų reiks  miško atkūrimui. Tiksliai apibrėžta kokius plotus galima palikti savaiminiam atžėlimui.

Visi žinome pagrindinę taisyklę, kad miškotvarkos projektas reikalingas miško kirtimo atveju. Tačiau kai kuriais atvejais miškotvarkos projektas nereikalingas. Greičiausiai jums kils nuostaba, kad kai kuriuos kirtimus galima vykdyti ir be miškotvarkos projekto? Juk visur pabrėžiama, kad šiukštu jokių kirtimų negalima pradėti, jei neturite miškotvarkos projekto.

Taigi kirtimus galima vykdyti be miškotvarkos projekto jeigu:

  • Jūsų miško valda priklauso III arba IV miško grupei. Ir jei žemesnės kokybės mediena sudaro daugiau kaip 76 procentus jūsų miško ploto. Kokia gi yra ta žemos kokybės mediena? Jai galima priskirti drebulių, baltalksnių, gluosnių medieną.
  • Jei jūsų turima miško valda yra mažesnė nei 3 ha ploto, tada galite ramiai kirsti medieną ir nesirūpinti miškotvarkos projektu.

Miškotvarkos projekto galiojimo trukmė

Miškotvarkos projektas galioja 10 metų. Būtent tokiam laikotarpiui numatyta visa veikla miške: kirtimai, atsodinimo rekomendacijos ir t.t. Tačiau yra ir išimčių. Jei jūsų miško valda yra mažesnė nei 10 hektarų, tuomet galite prašyti, kad projektas būtų parengtas 20 metų laikotarpiui.

Jei dar neturite miškotvarkos projekto rekomenduojame jį kuo greičiau pasirengti. Atkreipkite dėmesį, kad prieš rengiant miškotvarkos projektą, miško valda turi būti pažymėta aiškiomis ribinėmis linijomis.